Duyuru

Aile ve Toplum Hizmetleri Genel Müdürlüğü Duyurusu:

Bakanlığımızın hedef kitlesini oluşturan kesimlere (çocuk, genç, kadın, erkek, engelli, yaşlı fertlere ve ailelerine) yönelik olarak uluslararası kurum/kuruluşlar ile ulusal sivil toplum kuruluşları tarafından sunulan hizmetlerin belirli standartlar çerçevesinde yürütülmesi temel hedeflerimizdendir.

2828 sayılı Sosyal Hizmetler Kanununun 4’üncü maddesi ve 1 Nolu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 65’inci  maddesi gereği; gönüllü kuruluşlar ile gerçek ve tüzel kişiler tarafından yürütülen sosyal hizmetler ve yardımlara ilişkin ilke, usûl ve standartları belirlemek, bu çerçevede denetim yapmak, bu alanda faaliyet gösteren kurum ve kuruluşların taşıması zorunlu olan nitelikleri ve bunlara rehberlik edecek programları geliştirme görevi Bakanlığımıza verilmiştir.

Bakanlığımız ile iş birliği yapmak isteyen ulusal/uluslararası kurum/kuruluşlar ve STK’lerin  müracaat etmeleri için aşağıda yer alan bağlantısı verilen formu doldurmaları gerekmektedir.

Başvuran Bilgileri